HORVÁTORSZÁGI BÚVÁRKODÁS


HORVÁTORSZÁGI VITORLÁZÁS


HORVÁTORSZÁGI APARTMANOK


Társadalom és életmód Horvátországban

TÁRSADALOM ÉS ÉLETMÓD / horvátországi nyaralás

horvátországi nyaraláshorvátországi nyaralásA horvátok saját véleménye szerint köztük és a bosnyákok között az a különbség, hogy ők a „Nyugathoz” tartozónak vallják magukat, míg a bosnyákokat a „Kelethez” sorolják. Történelme során Horvátország mindig próbált azonosulni Nyugat-Európával. A lakosság valamennyi rétegében él még az a nézet, hogy Horvátország az utolsó állomás Kelet előtt. A horvátok nagy része liberális, kozmopolita szemléletű és nem ellenséges a más nemzetiségűekkel szemben, bár adott esetben megjegyzik,  hogy a keleti területeken (Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban) élő honfitársaik „mások” az életmódjukat, étkezési szokásaikat, vallásgyakorlatukat, zenei ízlésüket illetően.

Horvátországi nyaralásunk során is tapasztalhatjuk,hogy gyakran emlegetik a horvátok beszélgetéseik során a „normális” kifejezést. Mikor különbséget tesznek a véresszájú, zászlólobogtató nacionalisták és a „normális” emberek között, gyakran hangzik el, hogy „Normális ország szeretnénk lenni.” A horvátországi emberek túlnyomó többsége arra törekszik, hogy békében éljen, számukra a normalitás a demokráciában és a toleranciában, mint nyugat-európai értékekben rejlik. Horvátországi nyaralásunk során látni fogjuk, ahogy a környezetükre és önmagukra való igényesség megnyilvánul a tiszta utcákban, gondozott emlékművekben, divatos öltözködésben is. Nyugat-Európához tartozónak vallják magukat és mindent meg is tesznek azért, hogy ennek látszatát fenntartsák.
horvátországi nyaraláshorvátországi nyaralásA horvát népességet az egységes vallásként megélt katolicizmus is összekovácsolja, bár a történelem rányomta bélyegét az egyes régiókra. Az osztrák hatás alatt állt belső területeken a német számít második nyelvnek és az üzletek nyitva tartása is hosszabb. Az emberek számára gyakran fontosabb itt a karrier, mint az élet élvezete. A partvidék lakossága szívesebben üldögél délután, szieszta idején kis kávézókban, vagy élvezi a napsütést a tengerparton. Második nyelvük az olasz és sokkal inkább érezhető itt a mediterrán hatás. Bár a keleti területek arisztokratikus eleganciájukkal forró fejűeknek tekintik a délieket, a déliek ridegnek tartják északi honfitársaikat.
A magyar hatás csupán Kelet-Szlavónia fűszeres konyhájában mutatkozik meg leginkább. Az 1990-es évek háborúja kényes beszédtéma. Vukovar, Eszék, Dubrovnik, és a krajinai szerbek által tisztogatott területek lakói még manapság is sok sérelmet takargatnak. Nemigen tűrik meg az olyan véleményeket, amelyek azt boncolgatják, hogy esetleg nem mindenben volt igaza a horvátoknak. Az ország más területein élők jobban kaphatóak értelmes, nyílt vitára a témával kapcsolatban.

Sose nevezzünk „balkáninak” egy horvátot. Az itteniek teljes szívükkel közép-európainak tartják magukat.

horvátországi nyaralás